Monument voor niet-gedoopte kinderen

In 2002 is, in opdracht van pastoor Vriend, een monument opgericht ter nagedachtenis aan de ongedoopt gestorven kinderen. Vroeger werden deze kinderen zonder grafmonument aan de aarde toevertrouwd.

Een moeder vertelde ooit: “Ik weet niet waar mijn kindje ligt. Het stierf voor het gedoopt kon worden. Naar de gewoonte van die tijd is het ergens aan de rand en zonder gedenkteken begraven. Ik heb gevraagd en gezocht. Niemand weet het meer.” 

Pastoor Vriend kwam op het idee voor dit monument door een persoonlijke ervaring: “Ik kende hem alleen van een foto. Hij had maar drie dagen geleefd. Heel klein in zijn kistje op de granieten ziekenhuisgang.

Ons broertje Nico. Begraven in die verre stad Hoorn. Af en toe sprak moeder over hem.

Wij dachten dat zijn grafje verloren was gegaan, het kerkhof daar was lange jaren gesloten geweest, aan de natuur prijs gegeven. In 1999 vonden wij er de poort open, voor de begrafenis van onze oom. Zijn laatste rustplaats was dicht bij het water. Aan de slootkant zag ik hier en daar een kindergraf.
Ik probeerde namen te lezen, en vond: ‘Nico Vriend’, met daarnaast de regels van Vondel: ‘Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk.’ 

Wij, de andere vijf kinderen stonden nu om hem heen. Een onuitsprekelijk gevoel. Teruggekeerd in Laren wil ik deze ervaring delen.”

Een van de moeders formuleerde het zo: “Nu heb ik eindelijk een plek waar ik voor mijn kindje bloemen neer kan leggen. En ik weet waar het zich bevindt: Op de arm van de Goede Herder.”

Het monument bevat een mozaïek waarop Jezus staat afgebeeld als de Goede Herder die omziet naar zijn schapen. Dit kunstwerk was vroeger aangebracht boven de toegangsdeuren van de Goede Herderkerk op het Zevenend in Laren.

Onderhoud

Wij zijn hier samengekomen om onze verbondenheid met deze, onze kinderen, te beleven en te belijden, hoezeer wij deze kinderen geborgen weten bij U, God, in Uw hemel, in Uw rijk van liefde en vrede. Jezus goede Herder, U die tijdens uw aardse leven zei: “Laat de kinderen toch bij mij komen, houd ze niet tegen, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen.” Wij bidden U, draag deze kleine kinderen op Uw schouder en zend engelen van troost naar de aarde, die ons duidelijk maken hoezeer hemel en aarde met elkaar verbonden zijn, juist in deze kinderen. En geef ons, goede Herder, dat dit monument een plek van vertroosting en verbondenheid mag zijn.