Onderhoud

Algemeen onderhoud
De door het parochiebestuur aangestelde beheerder van het Sint Janskerkhof is naast het delven van graven en het begeleiden van de begrafenis op het kerkhof, tevens belast met het algemeen onderhoud van het kerkhof. Hij is er verantwoordelijk voor dat het kerkhof er altijd ordentelijk uitziet en houdt er daar waar nodig ook toezicht op dat bezoekers het graf van hun nabestaanden netjes houden. Zo nodig mag hij daarvoor aanwijzingen geven. Het verwijderen van massaal gevallen bladeren en takken alsmede het onkruid vrij houden van paden en de ruimten tussen de graven behoren eveneens tot zijn taak. Verder worden door hem de gazons gemaaid de heggen geknipt en de bomen gesnoeid.

Grafonderhoud
De graftekens en grafbeplantingen moeten goed worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt ook gerekend het herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.
Afval en overtollig materiaal dient u in de afvalbakken te deponeren maar liever en zeker indien het daar niet in past mee naar huis te nemen;
Op zon- en feestdagen en tijdens werkzaamheden of plechtigheden op de begraafplaats mogen rechthebbenden of nabestaanden geen werkzaamheden verrichten.

Oproep tot orde en netheid op het Sint Janskerkhof
Tijdens onderhoud komt de beheerder vaak potten en dergelijke achter de graven tegen. Neemt U ze mee of deponeert U ze in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Potten en dergelijke worden voor het Sintjansfeest in juni en tegen het einde van het jaar verwijderd.
Ook worden er struiken, planten, achter en voor en naast de graven geconstateerd.
Deze staan buiten de grafafmeting 2 meter x 1 meter en 190 x 90 cm.
Dit is volgens het reglement niet toegestaan.
Gaarne vragen wij uw begrip hiervoor.

Lijst beplanting >>

Grafsymboliek >>

Onderhoud