Praktische info

Procedure bijzetting op het Sintjanskerkhof te Laren NH:

1. Aanvraag:
De uitvaartondernemer meldt uitvaart + begrafenis:
- pastorie bellen ivm beschikbaarheid kerk, en
- de beheerder van het kerkhof bellen ivm beschikbaarheid kerkhof

In geval het een niet-parochiaan betreft, die niet in een bestaand familiegraf wordt begraven, moet eerst overleg worden gepleegd met het bestuur.
Enkel het bestuur kan toestemming geven voor het begraven op het kerkhof.
De beheerder is gemachtigd om namens het bestuur deze beslissing te nemen.
Alle aanvragen dienen dus met de beheerder besproken te worden.
(Reglement: Hfdst. 1, Art. 3)

Wij bevestigen aan de uitvaartondernemer de definitieve dag en tijdstip.
Pas, na deze bevestiging kan de bijzetting met de familie afgesproken worden.

2. Aanvraagformulier:
De uitvaartondernemer dient schriftelijk (middels ingevuld aanvraagformulier) alle gegevens betreffende de overledene, familiegraf, rechthebbende, … aan te leveren
(klik hier om direct naar het aanvraagformulier te gaan)

3. Enkel de beheerder bepaalt waar, wanneer en hoe er wordt begraven op het Sintjanskerkhof. (Reglement: Hfdst.1, Art. 5)

Indien de familie uitzonderlijke wensen heeft, zal dat telkens dienen overlegd te worden met de beheerder en het bestuur. Aan niet alle wensen kan worden voldaan. Uiteraard zullen hiervoor extra kosten worden verrekend

4. Grafakte:
Aan de hand van het ontvangen aanvraagformulier wordt de grafakte opgemaakt en zo spoedig mogelijk gemaild aan de Uitvaartondernemer, samen met het reglement en de voorschriften
De uitvaartondernemer dient vóór de bijzetting, de Grafakte aan de rechthebbende ter ondertekening te overhandigen, zodat de familie duidelijk weet wat de kosten zijn.

5. De uitvaartondernemer kan aan de familie desgewenst een indicatie opgeven van de kosten die zullen worden berekend, maar deze indicatie is NOOIT bindend. Enkel het kostenoverzicht, vermeld op de Grafakte, is bindend.

6. De ondertekende Grafakte dient op het moment van begraven aan de beheerder te zijn overhandigd. Is de Grafakte niet aanwezig, dan dient de uitvaartondernemer ervoor zorg te dragen dat deze per omgaande wordt aangeleverd, zodat voor het einde van de begrafenis op het kerkhof, de Grafakte alsnog aan de beheerder kan worden overhandigd.

7.  Factuur:
Na de begrafenis wordt de factuur voor de uitvaart opgemaakt en, samen met een kopie van de getekende Grafakte, aan de uitvaartondernemer toegestuurd.

Aan de familie wordt een documentenmap gestuurd met een kopie van de getekende Grafakte, het Reglement en de Voorschriften.

8. Urnbijzetting:
Bij aanvraag door een familie voor een urnbijzetting, wordt een afspraak gemaakt met de beheerder van het Sint Janskerkhof om het urnengraf of de plek in het columbarium te bepalen.
Middels de Grafakte en de opgemaakte factuur, worden de kosten duidelijk aan de familie bekendgemaakt.
Pas nadat het te betalen bedrag op onze rekening is bijgeschreven, kan de familie met de beheerder van het Sintjanskerkhof een afspraak voor het bijzetten van de urn in het desbetreffende graf of in een van de urnenzuilen.

10. Grafrust:
Bij alle bijzettingen op het Sintjanskerkhof in familiegraven, hanteren wij standaard 20 jaar grafrust.
De grafrechten worden standaard verlengd met 20 jaar vanaf heden. Reeds betaalde grafrechten, worden hiermee verrekend.

Wij zullen duidelijk melden wanneer een laatste overledene in een familiegraf wordt bijgezet. De familie heeft dan de mogelijkheid om voor deze bijzetting het graf te laten herschikken, zodat eventueel later nog een familielid kan worden bijgezet. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Indien het graf vol is, kan er in de lopende 10  jaar (wettelijke grafrust) niemand meer worden bijgezet.

11. Parkeren
Op vraag van de Scholengemeenschap Laar en Berg, wordt dringend verzocht aan de uitvaartondernemers om ervoor zorg te dragen dat er GEEN auto’s worden geparkeerd voor de hekken en de ingang van de school.
Er geldt een wegsleepregeling.

12. Tijdstip begraven

Er kunnen op het Sintjanskerkhof na 15.30uur geen bijzettingen meer plaatsvinden.

Begraven op zaterdag na 13.30u : hiervoor geldt een toeslag van 50% op de kosten van de begrafenis. 

Downloads/links:
•    Formulier overschrijving rechthebbende
•    Toestemmingsverklaring bijzetting