De processie op het Sint Janskerkhof

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruiskerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof. Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden.

Oprichting broederschap
In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van religieus eerbetoon aan de Heer.

Opheffen?
In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint Jansprocessie op te heffen. Echter, een aantal Laarders kon dit op tijd voorkomen. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt.

De processie wordt gehouden op de zondag die het dichtst bij de 24e juni is.

Wij houden een processie niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in ons geloof. In de Sint Jansprocessie trekken wij biddend en zingend op vanuit de Sint Jansbasiliek naar het oude Sint Janskerkhof, waar te midden van de overleden familieleden de Eucharistie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Allerheiligste in ons midden terug naar de basiliek.

Onderhoud
1902-1903 St. Jansprocessie

Onderhoud
1955 St. Jansprocessie voor de kapel

Onderhoud
1960-1970 St. Jansprocessie op het grasveld