Urnen en grafmonumenten

Het Sint Jans kerkhof beschikt over drie urnen monumenten. In de daarin aanwezige nissen kunnen, afhankelijk van de grootte 2 tot 4 asbussen worden bijgezet. Na het verstrijken van het recht op bijzetting (20 jaar) kan telkens voor een periode van 10 jaar worden verlengd.

De op de urnenmonumenten voor de nis aan te brengen de afdekplaat wordt geleverd door de Larense Steenhouwerij. Alle afdekplaten zijn van dezelfde steensoort. De prijs van de afdekplaat wordt door de parochie aan de nabestaanden in rekening gebracht.
De Larense Steenhouwerij is verantwoordelijke voor de belettering en het plaatsen van de afdekplaat. De nabestaanden kunnen zelf kiezen op welke wijze zij het opschrift op de afdekplaat laten aanbrengen. Dat geldt ook voor het lettertype van de letters en de keuze tussen opgelegde letters of ingestraalde letters. Als men daarvoor kiest, kan men tevens een klein vaasje of kaarshouder welke identiek dient te zijn met de reeds aangebrachte exemplaren.

Urnentuin/kelders
Naast de urnenmonumenten beschikt het Sint Janskerkhof ook over urnenheuvels. In de in deze urnenheuvels te midden van het groen te plaatsen urnenkeldertjes is ruimte voor 2 asbussen. Voor het gedenkteken geldt  de maximale afmeting van 60h/60b/60l. Na het verstrijken van het recht op bijzetting (20 jaar) kan telkens voor een periode van 10 jaar worden verlengd.

Grafmonumenten en grafbeplanting
Indien u een grafmonument/teken wilt plaatsen dient u voorafgaand aan het maken van het monument vergunning aan te vragen via de beheerder van het Sint Janskerkhof. Het grafmonument moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de Voorschriften kunt u daar meer over lezen.

Op de graven mag beplanting worden aangebracht. Laagblijvende (maximaal één meter hoog) en langzaam groeiende beplanting zijn hiervoor het meest geschikt. De beheerder kan u bij u keuze adviseren. Bij twijfel altijd eerst advies inwinnen. Beplanting en split en andere bodembedekkers mogen uitsluitend op het graf worden aangebracht.

Downloads/links:
•    beplanting
•    reglement
•    voorschriften
•    tarieven

Urnen en graven
Urnen en graven