Responsive image

Plaats van herinnering en gedachtenis.

Het Sint Janskerkhof biedt de rust om bij een graf in herinnering stil te staan, bij een leven wat voorbij is. Maar evenzeer herinnert het kerkhof aan het verre en eigentijdse verleden.

Wanneer u het Sint Janskerkhof betreedt ziet u voor u de open kapel welke in 1892 werd gebouwd. Tijdens de processie, op de geboortedag van Sint Jan, wordt de kapel gebruikt om het Allerheiligste een waardige rustplaats te bezorgen.
Tegenwoordig wordt op de laatste zaterdag van de maand augustus in en bij de kapel de Heilige Eucharistie gevierd ter herdenking van de marteldood van Sint Jan.
Als u direct na binnenkomst links afslaat en het lange pad afloopt, ziet u in de verte het monument dat is opgericht ter gedachtenis van de ongedoopt gestorven kinderen, die vroeger zonder grafmonument aan de aarde werden toevertrouwd. 
Nu is er dan dit monument om hen te gedenken. 
U ziet Jezus afgebeeld als de Goede Herder die omziet naar zijn schapen. 
Dit kunstwerk was vroeger aangebracht boven de toegangsdeuren van de Goede Herder-kerk die stond op het Zevenend in Laren.

Historie